Pozovite nas: +381 11 316 07 24

Prvomajska 8n, Zemun Na mapi

About us

Reparacija hiruških instumenata

Reparacija hiruških instumenata

I kvalitet i ušteda !

I u najbogatijim zemljama sveta zdravstvene ustanove se trude da postojeći potencijal iskoriste do maksimuma kako bi se smanjili troškovi i izbegla nepotrebna ulaganja. Održavanje kvaliteta i upotrebljivosti hirurških instrumenata su od velikog značaja za rad hirurga operatora i za krajnji ishod hirurške intervencije.

Tokom eksploatacije instrumenti su izloženi mehaničkim, toplotnim i hemijskim uticajima. Pravilno održavanje produžava njihov vek ali se kvarovi ipak dešavaju. U takvim situacijama je za dalju sudbinu takvih instrumenata od velikog značaja da reparaturu izvede stručno lice, po tačno određenim protokolima. NEADEKVATNA POPRAVKA TRAJNO UNIŠTAVA HIRURŠKE INSTRUMENTE !
Od 01.09.2014. počeo je sa radom prvi autorizovani servis za hirurške i laparoskopske instrumente. Stručnjaci nemačke firme KLS Martin Group, Tuttlingen, Nemačka, preneli su svoja znanja o reparaturi hirurških instrumenata na naše servisere koji su uspešno ovladali ovim veštinama.
Uz primenu savremenih tehnologija i novostečenih znanja, angažovani su i ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa obradom metala.

KAKO POSTUPITI KADA SE PRIMETI NEISPRAVAN HIRURŠKI INSTRUMENT?

Neispravni hirurški instrumenti ne smeju se stavljati u rad jer predstavljaju opasnost po život i zdravlje pacijenta. Ukoliko je oštećenje primećeno tokom operacije, instrument treba isključiti iz rada, očistiti, oprati, sterilisati i pripremiti za slanje u naš servis. Instrumenti koji nisu očišćeni i sterilisani neće biti uzeti u rad jer mogu biti izvor infekcije !

KAKO POSLATI INSTRUMENTE NA SERVISIRANJE?

Pre slanja instrumenata na servisiranje, potrebno je pozvati naš servis i ugovoriti slanje a potom popuniti formular koji će Vam biti prosleđen elektronskom poštom ili faxom.

KAKVA JE PROCEDURA NAKON SLANJA INSTRUMENATA?

Nakon slanja instrumenata u prijemni centar našeg servisa, vrši se kontrola prispelih instrumenata, prema popunjenom formularu. Serfifikovano lice koje vrši pregled određuje stepen oštećenja i preporučuje dalje korake. Izveštaj o pregledu instrumenata šalje se korisniku .

KOLIKO TRAJE SERVISIRANJE INSTRUMENATA?

U zavisnosti od broja i stepena oštećenja, servisiranje traje od 3-14 dana.

KOJE POPRAVKE JE MOGUĆE IZRŠITI U NAŠEM SERVISU?

Naš servis pruža sledeće usluge:

 • Ispravljanje mehaničkih deformiteta i dovođenje u stanje po standardu
 • Uklanjanje naslaga koja se ne mogu ukloniti standardnim čišćenjem
 • Uklanjanje ogrebotina i drugih površinskih oštećenja
 • Popravka zglobova i pokretnih delova
 • Poliranje
 • Peskiranje
 • Oštrenje makaza ( za otvorene i laparoskopske procedure)
 • Zamena zavrtnja na zglobu makaza
 • Zamena karbidnog uloška na iglodržačima proizvođača KLS Martin

KOJI SE INSTRUMENTI NE MOGU POPRAVITI?

 • Korozija je veliki neprijatelj hirurških instrumenata. Površinska korozija nije veliki problem ali tačkasta dubinska korozija ne može se ukloniti i takvi instrumenti moraju se zameniti novim jer predstavljaju opasnost za ostale ispravne instrumente ako se zajedno sterilišu.
 • Instrumente sa naprslinama i napuklinama nije moguće uspešno popraviti.
 • Instrumenti koji su prethodno popravljani od strane nestručnih osoba , u zavisnosti od stepena oštećenje, u velikom broju slučajeva ne mogu se popraviti.
 • Iglodržači proizvođača koji tokom proizvodnje primenjuju tehnološki proces koji ne predviđa popravku

DA LI NAŠ SERVIS GARANTUJE ZA ISPRAVNOST INSTRUMENATA KOJI SU KOD NAS REPARIRANI?

Za sve instrumente koje repariramo u našem servisu garantujemo da će pravilno vršiti svoju funkciju, osim za one koji su prethodno reparirani u drugim, neautorizovanim servisima. Instrumente koje je korisnik poslao, a ne mogu se uspešno reparirati, vraćamo korisniku uz pismeni izveštaj.