Pozovite nas: +381 11 316 07 24

Prvomajska 8n, Zemun Na mapi

About us

maxium®

Maximum = funkcionalnost + efikasnost

Maxium® impresionira dobro osmišljenim konceptom u kombinaciji sa naprednom tehnologijom. Izuzetna lakoća rukovanja nema konkurenciju. Novi “maxi-displej” je najveći kolor ekran na tržištu elektrokautera, preko koga korisnik dobija sve najrelevantnije podatke. Svi parametri su jasno izraženi i nedvosmisleno dodeljeni radnim priključcima. “Quick-step” kontrola pomoću multifunkcionalnog obrtnog klizača omogućava jednostavno i brzo podešavanje relevantnih parametara. Maxium® se može programirati i omogućava korisniku pamćenje 99 programskih lokacija gde se parametri za svaku hiruršku proceduru mogu memorisati. Pored toga, postoji i lista poslednje korišćenih programa koji se mogu aktivirati odmah po uključenju aparata. Programi se mogu pamtiti po nazivu hirurške discipline, po indikaciji, ili jednostavno po imenu korisnika. Maxium® odaje četiri priključka sa svim opcijama koje su korisniku potrebne. Svaki priključak se može posebno konfigurisati bilo preko tastera za izbor priključka, ili preko menija.
Osobine maxium® -a

 • “Quick Step” kontrola se optički kontroliše
 • Maxi-display za olakšan vizuelni uvid u parametre
 • 99 programskih lokacija za programe koje korisnik sam definiše
 • Preko 40 različitih struja za sva polja hirurgije
 • Dva monopolarna i dva bipolarna izlaza
 • Monopolarno sečenje sa kontrolisanom varnicom, do 400 W
 • Bipolarno sečenje marCut® instrumentom i Forfex strujom
 • Monopolarna i bipolarna koagulacija sa automatskim funkcijama
 • Različiti standardi utičnica za različita tržišta (“m”, “i” i “e” verzije)
 • “Night view” osveteljenje utičnica
 • Argon plazma koagulacija sa maxium® Beamer-om
 • maxium® Cart kolica, pogodna za sve marTronic aparate
 • CAN Otvoreni interfejs za fleksibilnu komunikaciju sa drugim sistemima
 • Sistem orjentisan ka budućnosti, sa mogućnošću update-a i upgrade-a
 • Jeftin i visoko pouzdan sistem
 • Pokriva sva polja hirurgije jednom konfiguracijom
 • Posebne struje za endoskopiju
 • marClamp® bipolarni sistem za ligiranje vaskularnih struktura

Zajedno sa maxium® Beamer-om i maxium® Cart-om, maxium® se može kombinovati u idealan sistem za argon plazma hirurgiju. U ovoj, integrisanoj postavci, maxium® Beamer se potpuno kontroliše preko maxium® interfejsa. Kada se koristi u atmosferi jonizovanog argon gasa, izuzetne osobine maxium® -a garantuju uspešnu, brzu i homogenu hemostazu, sa značajno manjom karbonizacijom tkiva, skraćenim vremenom oporavka i smanjenim rizikom od perforacije. Ovo je tehnologija koja korisniku daje punu kontrolu: izbor prave struje i pravilnog protoka gasa u skladu sa indikacijom, kao i pravi instrument za svaki hirurški zadatak.

U ovoj konfiguraciji, the maxium® , maxium® Beamer i maxium® Cart kombinuju se u vrhunski , moćni i multifunkcionalni elektrokauterski sistem za svaku operacionu salu – klasa za sebe.