Pozovite nas: +381 11 316 07 24

Prvomajska 8n, Zemun Na mapi

About us

ME MB 1 endo

ME MB 1 endo

Klasičan model elektrokautera, sa dodatkom specijalnog režima za endoskopiju – ME MB1.  Martin-ov Endo koncept nema konkurenciju po svojoj jednostavnosti kao ni po odnosu cena-mogućnosti.

Frame Center

“Endo” režim monopolarnog sečenja omogućava delimično (a zbog toga i pouzdano) sečenje. Inženjeri u Martin-u su se potrudili da ga prilagode endoskopskim aplikacijama gde je otpornost tkiva mala (na pr. za polipektomije i papilotomije). PCS (Patirnt Control System) omogućava sigurno praćenje kontakta neutralne elektrode sa kožom pacijenta: kad aje kontakt nedovoljan, apatar daje korisniku vizuelnu i zvučnu informaciju o tome i u osto vreme blokira rad generatora.

Korisniku je na raspolaganju nekoliko različitih struja:

  • Endo-režim za endoskopske aplikacije
  • CUT 1 za meko sečenje
  • CUT 2 za meko sečenje sa blagom karbonizacijom tkiva (= blend cut)
  • Kontaktna koagulacija sa dubokim efektom u kontaktnom režimu (direktan kontakt elektrode i tkiva)
  • Spray koagulacija za površinski efekat, pogodna za hemostaze u TUR aplikacijama
  • Bipolarna kontaktna koagulacija preko papučice nožnog prekidača
  • Progresivno podešavanje izlazne snage preko obrtnog klizača što omogućava tačno doziranje snage, kako u donjim, tako i u gornjim opsezima

ME MB1-Endo može se koristiti i u sprezi sa Martin Argon Beamer sistemom (MABS). Korisnik tada dobije sve opcije i prednosti argon plazma hirurgije. Moćan režim spray koagulacije pruža mogućnost primene VF struje bez kontakta sa tkivom, preko jonizovanog argon gasa. Kao rezultat dobija se pouzdana i homogena hemostaza i značajno manja karbonizacija tkiva. Zarastanje rane traje kraće rizik od peforacije tkiva je smanjen.

Korisniku je na rapolaganju čitav spektar pribora iz Martin-ovog programa.