Pozovite nas: +381 11 316 07 24

Prvomajska 8n, Zemun Na mapi

About us

ME 411

ME 411

Maksimum sigurnosti zahvaljujući savremenom konceptu ME 411 iz KLS Martina je univerzalni elektrohirurški sistem za upotrebu u svim hirurškim disciplinama. Ispunjava najviše zahteve sigurnosti i pouzdanosti. Pored svoje raznovrsnosti, pruža i maksimum sigurnosti za pacijenta.

Frame Center

Novi koncept “dinamičke kontrole karakteristika” pruža optimalne rezultate sečenja i koagulacije – bez obzira na otpornost tkiva.

ME 411 generiše jedanaest različitih struja koje su optimizovane za specifične radne uslove. Dve struje projektovane su striktno za urološke procedure. Pored toga, korisnik ima na raspolaganju čitav spektar bipolarnih struja. I uvek se vodilo računa o najvažnijem – o sigurnosti!

Druga važna karakteristika ovog sistema je progresivna kontrola snage koja omogućava dosta finu regulaciju snage u pri nižim vrednostima, dok pri višim vrednostima generator obezbeđuje veliku rezervu za oštre rezove. Aparat kontrolišu dva mikroprocesora koji rade paralelno. Interfejs je multifunkcionalan i omogućava povezivanje inteligentnog pribora.
Dva posebna visokofrekventna generatora omogućavaju korisniku da istovremeno koristi monopolarni i bipolarni instrument na različitim hirurškim mestima (rad u paru). ME 411 koristi tzv. PIN Error Control funkciju koja je u smislu sigurnosti nenadmašna – to je elektronsko kolo koje štiti od pogrešnog funkcionisanja. Kada se aparat uključi, automatski se vrši on-line sigurnosni test. Ako se detektuje greška tokom ove procedure, displej prikazuje kod greške a generatori se blokiraju u isto vreme.

Martin je patentirao aktivni sistem kompenzacije struja curenja, koji limitira visokofrekventne struje curenja na minimum, čime se limitira i rizik od slučajnih opekotina na telu pacijenta. ME 411 takođe koristi i sistem kontrole pacijenta (Patient Control System – PCS), što rezultira pouzdanim monitoringom neutralne elektrode. Ovaj sistem naročito dolazi do izražaja ako se koristi dvodelna neutralna elektroda. Kadgod je kontakt neutralne elektrode sa kožom nedovoljan, oglasi se zvučni alarm i generator monopolarne struje je blokiran.

ME 411 može se koristiti i u sprezi sa Martin Argon Beamer sistemom (MABS). Korisnik tada dobije sve opcije i prednosti argon plazma hirurgije. Moćan režim spray koagulacije pruža mogućnost primene VF struje bez kontakta sa tkivom, preko jonizovanog argon gasa. Kao rezultat dobija se pouzdana i homogena hemostaza i značajno manja karbonizacija tkiva. Zarastanje rane traje kraće rizik od peforacije tkiva je smanjen.

Korisniku je na raspolaganju čitav spektar pribora iz Martinovog programa.