Pozovite nas: +381 11 316 07 24

Prvomajska 8n, Zemun Na mapi

About us

marLux

marLux

marLux

KLS Martin je nedavno razvio i predstavio tržištu svoju novu seriju operacionih lampi marLux® koja u svemu zadovoljava prohteve različitih hirurških disciplina. Nova poboljšanja uneta su kroz inovaciju dizajna reflektora i bolju kocentraciju svetla. U pogledu samog svetlosnog izvora, Martin se i ovog puta oslonio, sa poboljšanjima, na već proverenu tehnologi koja je, bez sumnje, najefikasnija na tržištu:

  • halogene sijalice za marLux® H-modele
  • sijalice sa gasnim pražnjenjem, visokih performansi, za marLux® X-modele

Posebno se sijalice sa gasnim pražnjenjem odlikuju brojnim prednostima:

  • nekoliko puta veća efikasnot u poređenju sa konvencionalnim izvorima svetla
  • značajno smanjena emisija toplote
  • značajno duži vek trajanja, što prate i značajno niži troškovi eksploatacije
  • Iskustvo je pokazalo da se korišćenjem tehnologije sijalica sa gasnim pražnjenjem, troškovi eksploatacije smanjuju i do 80% u poređenju sa klasičnim svetlosnim sistemima.

KLS Martin kvalitet svojih proizvoda zasniva na pouzdanosti, podržanoj svrsishodnim inovacijama. Fokus je na tehnologiji reflektora, ergonomiji i fleksibilnosti primene.

marLux® operacione lampe sa ugrađenom centriXbeam® tehnologijom: prva svetla koja se fleksibilno adaptiraju hirurškoj situaciji!

Na početku svake intervencije, lako se uočava da velika površina polisferičnih reflektora garantuje osvetljenje operacionog polja bez senki. Čak i u situaciji kada se tri hirurga kreću ispod reflektora svetlosni snop će i dalje, bez smetnji, obavljati svoju ulogu.

Kako intervencija napreduje, javlja se potreba za jačim osvetljenjem dubljih struktura tkiva. Uključenjem dodatnog, centralnog reflektora, centriXbeam® kanališe dopunski svetlosni snop u dublje regione hiruškog polja.

U skladu sa navedenim, moguće je privremeno i po potrebi isključiti dopunski reflektor . Hirurški tim ima mogućnost da izabere sa jedne strane iluminaciju visokog kontrasta i bez senki i , sa druge strane, snažnu iluminaciju dubljih struktura tkiva, sve prema potrebi.

Pored toga, svih 540 reflektujućih polja unutar kupole su tako postavljeni, na osnovu kompjuterskih proračuna, da se kao rezultat javlja uniforman vertikalan svetlosni snop. Sada refokusiranje, koje je u prošlosti bilo potreba zbog repozicioniranja pacijenta u odnosu na reflektor, postaje stvar prošlosti.

Temperatura svetla od 4300 K približno ista kao i dnevno svetlo.

Svetlo svojim karakteristikama daje priliku hirurgu da se koncentriše na hirurški posao na duži vremenski period bez zamora koji su ranije uzrokovale loše osobine hirurškog osvetljenja.

HLADNO SVETLO

Primenjen je sofisticirani sistem filtriranja svetla koji uklanja 99% neženjene infracrvene radijacije, čak i pre nego što svetlosni snop napusti kupolu. Na ovaj način se smanjuje dehidratacija tkiva na apsolutni minimum.

Dvostruka sigurnost zahvaljujući 100%-tnoj rezervi svetla

Sve marLux® operacione lampe poseduju sekundarni izvor svetla koji stupa na scenu u slučaju pregorevanja glavne sijalice. U tom smislu, u svakom trenutku postoji podrška u vidu 100% rezerve svetla.

Sve navedene osobine, plus dodatne prednosti, uzdižu proizvođača, firmu Martin, na mesto broj 1 kao snabdevača sistemima za osvetljenje operacionog polja.

Pored svega, za potrebe digitalne telemedicine, razvijen je poseban koncept sa integrisanom kamerom.

sensoGrip – multifunkcionalna kontrola preko drške!

Od sada je, pored fokusiranja, preko drške moguća i kontrola intenziteta svetla.

Za fokusiranje je dovoljno lagano rotirati sterilnu dršku u jednom ili u drugom smeru. Na taj način se svetlo koncentriše ka operacionom polju i sprečava se refleksija svetla od okolnog tkiva. Refleksija može znatno omesti preglednost.

Slično tome, povlačenjem ili potiskivanjem sensoGrip drške nagore, omogućava kontrolu jačine svetla ili, u zavisnosti od marlux® modela, activira ili deaktivira centriXbeam® funkciju. SensoGrip idealno kombinuje ergonomiju i funkciju, svetlo se koriguje brzo i bez napora.

marLux® H5 i H5 PLUS – Svetla naredne generacije

Paleti postojećih modela Martinovih operacionih lampi H8 id H6, dodata su još dva modela. Pored uobičajenih polja primene, sada su u ponudi i lampe za ambulantnu hirurgiju , kao i za privatnu praksu.

marLux® H5 i H5 PLUS mogu se instalirati kao mono reflektori, ili u kombinaciji sa H8 i H6. U ponudi su i verzije mobilnih reflektora marLux® H5 i H5 PLUS sa ili bez baterijskog napajanja.